TD2018(GM)WG0038关于顺延TD2018(GM)WG0038地块网上挂牌报价期的公告

2018年08月24日

关于顺延TD2018(GM)WG0038地块网上挂牌报价期的公告

 

 

接委托方通知,现将交易编号TD2018(GM)WG0038地块网上报价期限顺延至2018年9月12日10时止,竞买申请和保证金缴纳截止日期顺延至2018年9月10日17时止,竞买申请人在原报价期内已报价的视为有效报价。

    特此公告

 

            

 

                   佛山市公共资源交易中心高明分中心

                              2018年8月24

附件:

主办单位:佛山市公共资源交易中心

咨询电话:0757-83993168    备案序号:粤ICP备11020220号-1